Уявні літерали

Оновлено: 28.04.2023

Уявні літерали описуються такими лексичними визначеннями:

imagnumber ::=  (floatnumber | digitpart) ("j" | "J")

Уявний літерал дає комплексне число з дійсною частиною 0,0. Комплексні числа представлені у вигляді пари чисел з плаваючою комою та мають однакові обмеження щодо свого діапазону. Щоб створити комплексне число з ненульовою дійсною частиною, додайте до нього число з плаваючою комою, наприклад, (3+4j). Деякі приклади уявних літералів:

3.14j   10.j    10j     .001j   1e100j   3.14e-10j   3.14_15_93j