Документ

Оновлено: 29.11.2022

 • <!-- -->

  <!-- -->

  Додає коментар у код документа. Текст коментаря не відображається на сторінці і призначений для пояснення коду або для технічних цілей. Дозволяється всередину коментаря додавати інші елементи, при цьому неприпустимо один коментар вкладати всередину іншого.

 • !DOCTYPE

  !DOCTYPE

  <!DOCTYPE> (від англ. document type - тип документа) призначений для вказівки типу поточного документа - DTD (document type definition, опис типу документа). Це необхідно, щоб браузер розумів, як слід інтерпретувати поточну вебсторінку, оскільки HTML існує в кількох версіях, крім того, є XHTML (EXtensible HyperText Markup Language, розширена мова розмітки гіпертексту), схожий на HTML, але відмінний від синтаксису. Щоб браузер «не плутався» і розумів, за яким стандартом відображати вебсторінку, необхідно в першому рядку коду задавати <!DOCTYPE>.

 • article

  article

  Елемент <article> (від англ. article — стаття) є незалежним фрагментом вебсторінки і, як правило, містить "шапку", основний зміст та "підвал", в яких розташовуються такі частини, як заголовок, текст, ім'я автора, дата публікації, мітки, рейтинг статті тощо. <article> зазвичай застосовується для статей сайту, повідомлень у блозі чи на форумі, коментарів.

 • aside

  aside

  Елемент <aside> (від англ. aside — у стороні, відступ) - це розділ сторінки, який має непряме відношення до вмісту сторінки і може бути розглянутим окремо від цього вмісту. <aside> застосовується для бічних панелей, рекламних блоків, посилань на архів, міток та іншої інформації, відокремленої від основного вмісту сторінки.

 • body

  body

  Елемент <body> (від англ. body — тіло) призначений для збереження вмісту вебсторінки (контенту), що відображається у вікні браузера. Інформацію, яку слід виводити в документі, варто розміщувати саме всередині контейнера <body>. До такої інформації належать текст, зображення, теги, скрипти JavaScript і т.д.

 • dialog

  dialog
  HTML5

  Елемент <dialog> (від англ. dialog - діалог) створює діалогове вікно, в якому можна виводити повідомлення або форму, наприклад, для входу на сайт.

 • footer

  footer

  Елемент <footer> (від англ. footer — нижній колонтитул, підвал) задає «підвал» сайту або розділу вебсторінки, в ньому може розміщуватись ім'я автора, дата документа, контактна та правова інформація.

 • head

  head

  Елемент <head> (від англ. head - голова) призначений для зберігання інших елементів, мета яких - допомогти браузеру в роботі з даними. Також усередині контейнера <head> знаходяться метатеги, які використовуються для зберігання інформації, призначеної для браузерів і пошукових систем. Наприклад, механізми пошукових систем звертаються до метатегів для отримання опису сайту, ключових слів та інших даних.

 • header

  header
  HTML5

  Елемент <header> (від англ. header - верхній колонтитул, шапка) задає «шапку» сайту або розділу вебсторінки. Усередині «шапки» сайту зазвичай розташовується логотип, назва сайту, пошукова форма, навігаційні посилання та ін.

 • hgroup

  hgroup

  <hgroup> (від англ. heading group - група заголовків) використовується для групування заголовків вебсторінки або розділу. Усередині розташовуються заголовки від <h1> до <h6>.

 • html

  html

  Елемент <html> є контейнером, який містить у собі весь вміст вебсторінки, включно з елементами <head> і <body>. Відкриваючий та закриваючий теги <html> у документі не обов'язкові, але хороший стиль диктує неодмінне їх використання. Як правило, <html> йде в документі другим після визначення типу документа (Document Type Definition, DTD), що встановлюється через <!DOCTYPE>. Закриваючий тег <html> завжди стоїть у документі останнім.

 • link

  link

  Встановлює зв'язок із зовнішнім документом на кшталт файлу зі стилями або шрифтами. Елемент <link> (від англ. link — посилання) зазвичай розміщується всередині контейнера <head> і створює посилання, на відміну від елемента <a>.

 • main

  main
  HTML5

  Елемент <main> (від англ. main - основний, головний) призначений для основного вмісту документа. На сторінці може бути лише один <main> і він не повинен розташовуватися всередині елементів <article>, <aside>, <footer>, <header>, <nav> або <section>.

 • meta

  meta

  Елемент <meta> (від англ. metadata - метадані) визначає дані (вони називаються ще метатеги), які використовуються для зберігання інформації, призначеної для браузерів і пошукових систем. Наприклад, механізми пошукових систем звертаються до метатегів для отримання опису сайту, ключових слів та інших даних. Дозволяється використовувати більш ніж один метатег, вони розміщуються в контейнері <head>. Як правило, атрибути будь-якого метатегу зводяться до пар «ім'я=значення», імена яких визначаються ключовими словами content, name або http-equiv.

 • nav

  nav

  Елемент <nav> (від англ. navigation -навігація) задає навігацію по сайту. Якщо на сторінці кілька блоків посилань, то <nav> зазвичай поміщають пріоритетні посилання. Також можна використовувати кілька <nav> у документі. Забороняється вкладати <nav> усередину <address>.

 • section

  section

  Задає розділ документа, може застосовуватися для блоку новин, контактної інформації, розділів тексту, вкладок у діалоговому вікні та ін. Розділ зазвичай містить заголовок. Допускається вкладати один елемент <section> (від англ. section — розділ) всередину іншого.

 • style

  style

  <style> (від англ. style - стиль) застосовується для визначення стилів елементів веб-сторінки. Елемент <style> необхідно використовувати всередині контейнера <head>. Можна задавати кілька <style>.

 • template

  template
  HTML5

  Елемент <template> являє собою механізм для зберігання вмісту на стороні клієнта, який не відображається в процесі завантаження сторінки, але згодом може бути заповнений за допомогою JavaScript.

 • title

  title

  Визначає заголовок документа. Елемент <title> (від англ. title - назва, заголовок) не є частиною документа і не показується безпосередньо на веб-сторінці. Текст заголовка відображається, як правило, на вкладці браузера (рис. 1). Допускається використовувати тільки один <title> на документ і розміщувати його в контейнері <head>.