tfoot

Оновлено: 20.09.2022

<tfoot>

Елемент <tfoot> (від англ. table foot - підвал таблиці) являє собою «підвал» таблиці і відображається внизу таблиці. Призначений для інформації про колонки таблиці.

Розділи <thead>, <tfoot> і <tbody> повинні містити однакове число колонок і щонайменше один рядок, що визначається через елемент<tr>.

У таблиці дозволяється використовувати лише один елемент <tfoot>.

Синтаксис

У HTML4 елемент <tfoot> повинен розташовуватися перед елементом <tbody>, але після<thead>, еякщо вони присутні, вміст <tfoot> відображається внизу таблиці.

<table> <caption>…</caption> <thead>…</thead> <tfoot>…</tfoot> <tbody>…</tbody> </table>

Якщо елементів <thead> і <tbody> у таблиці немає, тоді <tfoot> йде після відкриття тега <table> або після необов'язкового елемента <caption>.

<table> <caption>…</caption> <tfoot>…</tfoot> <tr><td>…</td></tr> </table>

У HTML5 <tfoot> йде після всіх елементів <caption>, <colgroup>, <thead>, <tbody>.
<table> <caption>…</caption> <thead>…</thead> <tbody>…</tbody> <tfoot>…</tfoot> </table>

Якщо вказаних елементів у таблиці немає, тоді <tfoot> йде після всіх <tr>.

<table> <tr><td>…</td></tr> <tfoot>…</tfoot> </table>

Закриваючий тег

Не обов'язковий.

Атрибути

 • Атрибут align

  Атрибут align
  Застаріло

  Определяет выравнивание текста в строке.

 • Атрибут bgcolor

  Атрибут bgcolor
  Застаріло

  Цвет фона ячеек, которые расположены внутри контейнера <tfoot>.

 • Атрибут char

  Атрибут char
  Застаріло

  Вирівнювання вмісту комірок щодо заданого символу.

 • Атрибут charoff

  Атрибут charoff
  Застаріло

  Зміщення вмісту комірок відносно зазначеного символу.

 • Атрибут valign

  Атрибут valign
  Застаріло

  Выравнивание содержимого ячеек по вертикали.

Також для цього елемента доступні універсальні атрибути та події.

Приклад

Браузери

tfoot

Переглянути сумісність з Can I use?

tfoot