figure

HTML5

Оновлено: 03.06.2022

<figure>

Використовується для групування будь-яких елементів, наприклад, зображень та підписів до них. <figure> (від англ. figure - малюнок, ілюстрація) не повинен бути пов'язаний безпосередньо з основним вмістом документа, і при його переміщенні в інше місце зміст тексту не повинен змінюватися. Зазвичай застосовується для ілюстрацій, фрагментів коду, схем, графіків, діаграм та інших..

Синтаксис

<figure>
...
</figure>

Закриваючий тег

Обов'язковий.

Атрибути

Немає.

Приклад