Посилання

Оновлено: 29.11.2022

 • a

  a

  Елемент <a> (від англ. Anchor — якір) є одним з важливих в HTML і призначений для створення посилань. Для цього необхідно повідомити браузер, що є посиланням, а також вказати адресу документа, на який слід зробити посилання. Як значення атрибута href використовується адреса документа, на який відбувається перехід. Адреса посилання може бути абсолютним та відносним. Абсолютні адреси працюють скрізь і всюди, незалежно від імені сайту або веб-сторінки, де прописано посилання. Відносні посилання, як випливає з назви, побудовані щодо поточного документа або кореня сайту.

 • area

  area

  Кожен елемент <area> (від англ. area — область, регіон) визначає активні області зображення, котрі є посиланнями. Малюнок із прив'язаними до нього активними областями називається в сукупності картою-зображенням. Така карта за за зовнішнім виглядом нічим не відрізняється від звичайного зображення, але при цьому воно може бути розділеним на видимі зони різної форми, де кожна з областей э посиланням. Елемент <area> задає форму області, її розміри, встановлює адресу документа, який слід зробити посилання. <area> завжди розташовується в контейнері <map>, котрий пов'язує координати областей із зображенням.

 • base

  base

  Елемент <base> (від англ. base — база, основа) вказується всередині <head> та інструктує браузер відносно повної базової адреси поточного документа. <base> призначений для документів, у яких використовується відносна адреса, і які можуть переноситися в іншу папку або навіть на інший комп'ютер без втрати зв'язку. Браузер шукає елемент <base>, визначає повну адресу документа та коректно завантажує його.

 • nav

  nav

  Елемент <nav> (від англ. navigation -навігація) задає навігацію по сайту. Якщо на сторінці кілька блоків посилань, то <nav> зазвичай поміщають пріоритетні посилання. Також можна використовувати кілька <nav> у документі. Забороняється вкладати <nav> усередину <address>.

 • noindex

  noindex

  Пошуковий робот «ходить» сайтами, переглядає та аналізує їх вміст, після чого зберігає вказівник на текст та зображення в пошукову базу даних. Такий процес називається індексуванням. Частину вебсторінки можна закрити від індексування, помістивши її всередину елемента <noindex>. Тоді при наступному відвідуванні вебсторінки пошуковий робот проігнорує такий вміст і не додаватиме його до своєї бази даних. Це робиться з різних причин, наприклад, закриті від індексації посилання не передають ТІЦ (тематичний індекс цитування).