Атрибут class

Оновлено: 23.11.2022

Атрибут class

Задає стильовий клас, який дає змогу пов'язати певний елемент зі стильовим оформленням. У значенні допускається вказувати відразу кілька класів, розділяючи їх між собою пропуском.

Синтаксис

class="<ім'я класу>"

Значення

У HTML4 імена класів можуть містити в собі латинські літери (A-Z, a-z), цифри (0-9), символ дефіса (-) і підкреслення (_) і не повинні починатися з цифри. Використання літер кирилицею в класах неприпустимо. У HTML5 ці обмеження знято, але для сумісності зі старими браузерами і JavaScript рекомендується дотримуватися цих правил.

Значення за замовчуванням

Немає

Приклад