Списки

Оновлено: 31.10.2022

 • dd

  dd

  Елемент <dd> (від англ. description list description - опис списку описів) входить до трійки елементів <dl>, <dt>, <dd>, призначених для створення списку описів. Кожен такий список починається з контейнера <dl>, куди входить елемент <dt>, створює термін і елемент <dd>, який визначає опис цього терміна.

 • dir

  dir

  Елемент <dir> (від англ. directory - директорія) створює список, що містить назви директорій (системні папки). Подібно до елементів <ol> та <ul> усередині контейнера <dir> список формується за допомогою <li>.

 • dl

  dl

  Элемент <dl> (от англ. description list — список описаний) входит в тройку элементов <dl>, <dt>, <dd>, предназначенных для создания списка описаний. Каждый такой список начинается с контейнера <dl>, куда входит элемент <dt> создающий термин и элемент <dd> задающий описание этого термина.

 • dt

  dt

  Елемент <dt> (від англ. description list term - визначення списку описів) входить до трійки елементів <dl>, <dt>, <dd>, призначених для створення списку описів. Кожен такий список починається з контейнера <dl>, куди входить елемент <dt>, створює термін і елемент <dd>, який визначає опис цього терміна.

 • li

  li

  Елемент <li> (від англ. list item - пункт списку) визначає окремий пункт списку. Зовнішній елемент <ul> або <ol> встановлює тип списку - маркований або нумерований.

 • ol

  ol

  Елемент <ol> (від англ. ordered list - впорядкований список) встановлює нумерований список. Кожен елемент списку має починатися з <li>. Якщо <ol> застосовує таблицю стилів, то елементи <li> успадковують ці властивості.

 • ul

  ul

  Елемент <ul> (від англ. unordered list - невпорядкований список) встановлює маркований список. Кожен пункт списку повинен починатися з <li>.