Атрибут itemtype

Оновлено: 23.11.2022

Атрибут itemtype

Атрибут itemtype вказує адресу словника, який буде застосовуватися для визначення властивостей елемента в структурі даних. Google підтримує стандарт розмітки Schema.org, відповідно, як значення itemtype вказується адреса словника на цьому сайті. Наприклад, для розмітки організацій використовується значення http://schema.org/Organization.

Синтаксис

itemtype=<адреса>

Значення

Як значення приймається адреса сторінки словника.

Значення за замовчуванням

Немає

Приклад