Текст

Оновлено: 29.11.2022

 • abbr

  abbr

  Елемент <abbr> (від англ. abbreviation — абревіатура) вказує, що послідовність символів є абревіатурою. За допомогою атрибута title надається розшифровка скрочень, що допомагає розуміти абревіатуру тим людям, котрі з нею знайомі. Окрім того, пошукові системи індексують повнотекстовий варіант скорочень, що може бути використаним для підвищення рейтингу документа.

 • acronym

  acronym

  Елемент <acronym> (від англ. acronym — акронім) вказує на те, що текст є акронімом. На відміну від абревіатури акронім - це усталене скорочення, котре вживається як самостійне слово. До акронімів, наприклад, можна віднести такі слова: СНІД, лікнеп, замполіт, США, DOS тощо.

 • address

  address

  Елемент <address> (від англ. address — адреса) призначений для зберігання контактної інформації автора (адреса, телефон, e-mail, посилання на сайт тощо) і може містити будь-які елементи HTML на зразок тексту, виділень тощо. Планується, що пошукові системи аналізуватимуть вміст цього елемента для збору інформації про авторів.

 • b

  b

  Елемент <b> (від англ. bold — жирний) використовується для привернення уваги до тексту, при цьому важливість тексту чи зміст тексту не мають значення. Текст усередині <b> відображається жирним зображенням.

 • basefont

  basefont

  Елемент <basefont> (від англ. base font — базовий шрифт) призначений для завдання шрифту, розміру та кольору тексту за замовчуванням.

 • bdi

  bdi

  Елемент <bdi> (від англ. bidirectional isolate — ізоляція двоспрямованості) вказує фрагмент тексту, котрий має бути ізольованим від зміни напряму виведення тексту. Така поведінка важлива для текстів, що одночасно містять різні мови й читаються зліва направо та справа наліво.

 • bdo

  bdo

  Елемент <bdo> (від англ. bidirectional override — перевизначення двоспрямованості) встановлює напрямок виведення тексту та переважно призначений для використання відносно мов, де читання відбувається справа наліво. Наприклад, арабська мова.

 • big

  big

  Елемент <big> (від англ. big — великий) збільшує розмір шрифту на одиницю порівняно зі звичайним текстом.

 • blink

  blink

  Елемент <blink> (від англ. blink — миготіння, мерехтіння) встановлює мерехтіння тексту.

 • blockquote

  blockquote

  Елемент <blockquote> (від англ. block quote — блок з цитатою) призначений для виділення довгих цитат всередині документа. Текст всередині <blockquote> відображається як вирівняний блок з відступами ліворуч і праворуч (по 40 пікселів), а також з відбивкою зверху та знизу.

 • br

  br

  Елемент <br> (від англ. line break — перенесення рядка) встановлює переведення рядка в тому місці, де він знаходиться. На відміну від елемента <p>, використання <br> не додає порожній відступ перед рядком.

 • cite

  cite

  Елемент <cite> (від англ. cite — цитувати) - назва творчої роботи (книги, статті, поеми, сценарії, фільми, пісні, опери, ігри та ін.). Це може бути твір, на який посилаються в цитаті, або просто робота, згадана мимохіть. <cite> зазвичай поєднується з цитатами, зокрема, з елементом <blockquote> та вказує назву твору, з якого взято цитату. Зверніть увагу, що для посилання на першоджерело <cite> не підходить, для цього є атрибут cite. Браузери зазвичай виділяють текст всередині курсивом.

 • code

  code

  Елемент <code> (від англ. code — код) призначений для відображення одного або декількох рядків тексту, що є програмним кодом. Сюди належать імена змінних, ключові слова, тексти функції і т. д. Браузери зазвичай відображають вміст контейнера <code> як моноширинний текст зменшеного розміру.

 • del

  del

  Елемент <del> (від англ. delete — видалити) використовується для виділення тексту, видаленого в новій версії документа. Подібне форматування дозволяє відстежити, які зміни у тексті документа було зроблено. Браузери зазвичай позначають текст у контейнері <del> як перекреслений.

 • dfn

  dfn

  Як правило, у документі, коли новий згадуваний термін виділяється курсивом а також надається його визначення. При використанні цього терміна надалі він вважається вже відомим читачеві. Елемент <dfn> (від англ. definition - визначення) застосовується для виділення таких термінів при їх першій появі в тексті.

 • em

  em

  Призначений для тексту, що має особливе значення, або такого, на якому слід зробити акцент. Текст всередині <em> (від англ. emphasis - акцент) відображається у формі курсиву.

 • font

  font

  Елемент <font> (від англ. font-шрифт) - це контейнер для зміни характеристик шрифту, як-от: розмір, колір і гарнітура.

 • h1

  h1

  HTML пропонує шість заголовків різного рівня, які показують відносну важливість розділу, розташованого після заголовка. Так елемент <h1> (від англ. heading — заголовок) є найбільш важливим заголовком першого рівня, а <h6> служить для позначення заголовка шостого рівня і є найменш значним. За замовчуванням заголовок першого рівня відображається найбільшим шрифтом жирного зображення, заголовки наступного рівня за розміром менше. Елементи <h1>,...,<h6> відносяться до блокових елементів, вони завжди починаються з нового рядка, а після них інші елементи відображаються на наступному рядку. Крім того, перед заголовком та після нього додається порожній простір.

 • h2

  h2

  HTML пропонує шість заголовків різного рівня, які показують відносну важливість розділу, розташованого після заголовка. Так, елемент <h1> є найважливішим заголовком першого рівня, а <h6> служить для позначення заголовка шостого рівня і є найменш значним. За замовчуванням заголовок першого рівня відображається найбільшим шрифтом жирного зображення, заголовки наступного рівня за розміром менше. Елементи <h1>,...,<h6> відносяться до блокових елементів, вони завжди починаються з нового рядка, а після них інші елементи відображаються на наступному рядку. Крім того, перед заголовком та після нього додається порожній простір.

 • h3

  h3

  Встановлює заголовок третього рівня.

 • h4

  h4

  Встановлює заголовок четвертого рівня.

 • h5

  h5

  Задає заголовок п'ятого рівня.

 • h6

  h6

  Задає заголовок шостого рівня.

 • i

  i

  Елемент <i> (від англ. italic - курсив) використовується для тексту, який з різних причин відрізняється від звичайного тексту. Це може бути термін, іноземне слово, назва та ін. Текст усередині <i> (від англ. italic - курсив) відображається курсивним зображенням.

 • ins

  ins

  Елемент <ins> (від англ. insert — вставити) призначений для виділення тексту, який було додано у нову версію документа. Подібне форматування дозволяє відстежити, які зміни у тексті документа було зроблено.

 • kbd

  kbd

  Елемент <kbd> (від англ. keyboard - клавіатура) використовується для позначення тексту, котрий набирається на клавіатурі, або для назви клавіш. Браузери зазвичай позначають текст у контейнері <kbd> моноширинним шрифтом.

 • mark

  mark
  HTML5

  Елемент <mark> (від англ. mark - позначка) позначає текст як виділений. У браузері фоновий колір тексту всередині <mark> виділяється жовтим.

 • nobr

  nobr

  Елемент <nobr> (від англ. no line break - немає перенесення рядка) повідомляє браузер відображати текст без переносів. Без нього текст вирівнюється лівим краєм вікна браузера або батьківського елемента. При цьому браузер перекладів рядків розставляє автоматично, щоб текст повністю помістився по ширині вікна. Використання <nobr> змушує відображати текст без переносів одним рядком, що може призвести до появи горизонтальної стрічки прокручування. Користувачам доведеться прокручувати текст по горизонталі, щоб побачити його повністю.

 • p

  p

  Визначає текстовий абзац. Елемент <p> (від англ. paragraph - абзац, параграф) є блоковим, завжди починається з нового рядка, абзаци тексту йдуть один за одним розділяються між собою відбивкою. Величиною відбивки можна керувати за допомогою стилів. Якщо тег, що закриває, відсутній, вважається, що кінець абзацу збігається з початком наступного абзацу або іншого блокового елемента.

 • plaintext

  plaintext

  Елемент <plaintext> (від англ. plain text — простий текст) відображає вміст контейнера «як є». Поки тег <plaintext> не закритий, усі теги всередині нього відображаються як звичайний текст. Незважаючи на те, що всі браузери підтримують цей тег, він не входить до специфікації HTML, а його використання засуджується.

 • q

  q

  Елемент <q> (від англ. quotation - цитата, лапки) використовується для виділення в тексті цитат. Вміст контейнера автоматично відображається у браузері у лапках.

 • rp

  rp

  Використовується для виведення тексту у браузерах, які не підтримують <ruby>. В інших браузерах текст, укладений у контейнер <rp> (від англ. ruby parenthesis - дужки рубіна), не відображається. Елемент <rp> має йти до або після <rt>.

 • rt

  rt

  Елемент <rt> (від англ. ruby text - текст рубіна) додає анотацію зверху або знизу від тексту, укладеного в контейнер <ruby>. Сама анотація виводиться зменшеним шрифтом.

 • rtc

  rtc

  Елемент <rtc> (від англ. ruby text container - текстовий контейнер рубіна) позначає текстовий контейнер всередині <ruby>. В основному застосовується як описова частина або анотація для ієрогліфів.

 • ruby

  ruby

  Елемент <ruby> (від англ. ruby - рубін) призначений для додавання невеликої анотації зверху або знизу від заданого тексту. Така форма запису переважно використовується для ідеографічної писемності на зразок китайської мови, але може застосовуватися і для інших мов, якщо потрібно написати один текст над іншим.

 • s

  s

  Елемент <s> (від англ. strikethrough - закреслений) використовується для вмісту, який вже не є точним чи актуальним. Браузери відображають такий текст як перекреслений. Елемент <s> не повинен застосовуватися для видаленого тексту, для цього є елемент <del>.

 • samp

  samp

  Елемент <samp> (від англ. sample - приклад, зразок) використовується для відображення тексту, який є результатом виведення комп'ютерної програми або скрипта. Браузери зазвичай відображають текст у контейнері <samp> за допомогою моноширинного шрифту.

 • small

  small

  HTML4 <small> (від англ. small — маленький) зменшує розмір шрифту на одиницю проти звичайним текстом.

 • strike

  strike

  Элемент <strike> (от англ. strikethrough — зачёркнутый) отображает текст как перечёркнутый. По своему действию аналогичен <s>, который имеет сокращённую форму записи.

 • strong

  strong

  Элемент <strong> (от англ. strong — сильный) выделяет важный текст, отображается жирным начертанием. Важное предложение имеет большое значение для всей веб-страницы, указывает на что-то серьёзное или срочное. Важное слово или словосочетание показывает, что оно имеет большее значение по сравнению с окружающим текстом. Браузеры отображают текст внутри <strong> жирным начертанием.

 • sub

  sub

  Елемент <sub> (від англ. subscript - нижній індекс) відображає шрифт у вигляді нижнього індексу. Текст при цьому розташовується нижче за базову лінію інших символів рядка і зменшеного розміру.

 • sup

  sup

  Елемент <sup> (від англ. superscript - верхній індекс) відображає шрифт у вигляді верхнього індексу. Шрифт при цьому відображається вище базової лінії тексту та зменшеного розміру.

 • tt

  tt

  Элемент <tt> (от англ. teletype text — текст телетайпа) отображает текст моноширинным шрифтом.

 • u

  u

  Елемент <u> (від англ. unarticulated - невиразний) використовується для розмітки тексту, який має відрізнятися стилістично від звичайного тексту. Наприклад, так можна позначати помилки в тексті, власні імена, іноземні слова. Текст у <u> виділяється підкресленням.

 • var

  var

  Елемент <var> (від англ. variable - змінна) використовується для виділення змінних з комп'ютерних програм. Браузери зазвичай позначають текст у контейнері курсорним накресленням.

 • wbr

  wbr

  Елемент <wbr> (від англ. word break - перенесення слів) вказує браузеру місце, де допускається робити перенесення рядка в тексті, якщо цього вимагає ширина батьківського елемента.

 • xmp

  xmp

  Елемент <xmp> (від англ. example - приклад) відображає вміст контейнера "як є" і шрифтом фіксованої ширини. Поки елемент <xmp> не закритий, усі теги всередині нього відображаються як звичайний текст.