tt

Оновлено: 21.11.2022

<tt>

Елемент <tt> (від англ. teletype text - текст телетайпа) відображає текст моноширинним шрифтом.

Згідно специфікації HTML не бажано використання цього елемента, замість нього застосовуйте стилі.

Синтаксис

<tt>Текст</tt>

Закриваючий тег

Обов'язковий.

Атрибути

Немає.

Приклад

Примітка

Щоб задати моноширинний шрифт використовуйте стильову властивість font-family.

Браузери

tt

Переглянути сумісність з Can I use?

tt