Скрипт

Оновлено: 29.11.2022

Скрипт

Скриптом називається програма (зазвичай мовою JavaScript), що виконується в браузері. Скрипт як значення застосовується до подій і викликається в разі настання зазначеної події. Якщо скрипт невеликий, його код можна вказати прямо в значенні, а для об'ємних скриптів пишеться функція, яку викликають у значенні події.

Синтаксис

подія="мова: скрипт"

В якості подій виступають такі атрибути: onblur, onchange, onclick, ondblclick, onfocus, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onload, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, onreset, onselect, onsubmit, onunload.

Мова визначає мову програмування, якою написано скрипт, може набувати таких значень:

javascript — JavaScript;

jscript — JScript, різновид мови JavaScript, що була розроблена компанією Microsoft;

vbscript — мова програмування VBScript, що заснована на Visual Basic.

За замовчуванням значенням виступає javascript.

Також допускається вказувати скрипт як значення атрибута href елемента <a>, але випереджаючи скрипт ключовим словом javascript:, інакше браузер сприйматиме значення як посилання. Замість javascript пишеться потрібна мова програмування скрипта.

Приклад