Атрибут style

Оновлено: 23.11.2022

Атрибут style

Застосовується для визначення стилю елемента за допомогою правил CSS

Синтаксис

style="<правила опису стилей>"

Значення

Як значення вказуються стильові правила: спочатку слідує ім'я стильової властивості, потім через двокрапку її значення. Стильові властивості розділяються між собою крапкою з комою.

Значення за замовчуванням

Немає.

Приклад