button

Оновлено: 27.05.2022

<button>

Елемент <button> (від англ. button — кнопка) створює на вебсторінці кнопки і за своєю дією нагадує результат, який отримується за допомогою <input> (з атрибутом type="button | reset | submit"). На відміну від цього елемента <button> пропонує розширені можливості створення кнопок. Наприклад, на подібній кнопці можна розміщувати будь-які елементи HTML, включно із зображення. Використовуючи стилі, можна визначити вид кнопки шляхом зміни шрифту, кольору фону, розмірів та інших параметрів.

Синтаксис

<button>...</button>

Закриваючий тег

Обов'язковий

Атрибути

 • Атрибут autofocus

  Атрибут autofocus
  HTML5

  Визначає, що кнопка отримує фокус після завантаження сторінки.

 • Атрибут disabled

  Атрибут disabled

  Блокує доступ до кнопки та її зміну.

 • Атрибут form

  Атрибут form
  HTML5

  Зв'язує між собою форму та кнопку.

 • Атрибут formaction

  Атрибут formaction
  HTML5

  Задає адресу, на яку надсилаються дані форми при натисканні на кнопку.

 • Атрибут formenctype

  Атрибут formenctype
  HTML5

  Спосіб кодування вказаних форми.

 • Атрибут formmethod

  Атрибут formmethod
  HTML5

  Вказує спосіб пересилання вказаних форми.

 • Атрибут formnovalidate

  Атрибут formnovalidate
  HTML5

  Скасує перевірку форми на коректність.

 • Атрибут formtarget

  Атрибут formtarget
  HTML5

  Відкриває результат відправлення форми у новому вікні або фреймі.

 • Атрибут name

  Атрибут name

  Визначає унікальне ім'я кнопки.

 • Атрибут type

  Атрибут type

  Встановлює тип кнопки: звичайна; для надсилання даних форми на сервер; для очищення форми.

 • Атрибут value

  Атрибут value

  Значення кнопки, яке буде надіслано на сервер або прочитано за допомогою скриптів.

Також для цього тексту доступні універсальні атрибути та події.

Приклад

Результат цього прикладу показано на рис. 1.

Рис. 1. Вид кнопок в браузері

Браузери

button

Переглянути сумісність з Can I use?

button