Атрибут formenctype

HTML5

Оновлено: 06.06.2022

Атрибут formenctype

Визначає спосіб кодування даних форми при їх надсиланні на сервер. Зазвичай явно вказується у випадку, коли використовується поле для надсилання файлу (input type="file"). Цей атрибут по дії аналогічний атрибуту enctype елемента <form>.

Синтаксис

<button formenctype="application/x-www-form-urlencoded | multipart/form-data | text/plain"> ... </button>

Значення

application/x-www-form-urlencoded Замість пробілів ставиться +, символи на кшталт російських букв кодуються їх шістнадцятковими значеннями (наприклад, %D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%8F замість Петя).multipart/form-dataДані не кодуються. Це значення застосовується під час надсилання файлів.text/plain Пробіли замінюються знаком +, літери та інші символи не кодуються.

Значення за замовчуванням

application/x-www-form-urlencoded

Приклад

Браузери

button: formenctype

Переглянути сумісність з Can I use?

button: formenctype