Атрибут id

Оновлено: 23.11.2022

Атрибут id

Задає стильовий ідентифікатор - унікальне ім'я елемента, яке використовується для зміни його стилю і звернення до нього через скрипти. Ідентифікатор у коді документа має бути в єдиному екземплярі, іншими словами, зустрічатися тільки один раз.

Синтаксис

id="<ім'я ідентифікатора>"

Значення

Ідентифікатор складається щонайменше з одного символу і не повинен містити пробіл. В ім'я ідентифікатора допустимо включати цифри, символ підкреслення, дефіс тощо.

У HTML4 ідентифікатор не повинен починатися з цифри та містити інші символи, окрім дефіса, підкреслення та крапки. Дотримуйтеся цих правил, якщо вам потрібна взаємодія ідентифікаторів із JavaScript або сумісність зі старими браузерами.

Значення за замовчуванням

Немає.

Приклад