tbody

Оновлено: 29.11.2022

<tbody>

Елемент <tbody> (від англ. table body - тіло таблиці) призначений для зберігання одного або кількох рядків таблиці. Це дозволяє створювати структурні блоки, відносно яких можна застосовувати єдине оформлення через стилі, і навіть управляти їх виглядом через скрипти.

Дозволяється застосовувати кілька елементів <tbody> усередині контейнера <table>. Доступні й інші види угруповань рядків <tfoot> й <thead>, жоден з них не повинен перекриватися з елементом <tbody>.

Синтаксис

<table>
<thead> .... </thead>
<tfoot> ... </tfoot>
<tbody>
<tr>
<td> ... </td>
</tr>
</tbody>
</table>

Закриваючий тег

Не обов'язковий.

Атрибути

 • Атрибут align

  Атрибут align
  Застаріло

  Определяет выравнивание текста в строке.

 • Атрибут char

  Атрибут char
  Застаріло

  Выравнивание содержимого ячеек относительно заданного символа.

 • Атрибут charoff

  Атрибут charoff
  Застаріло

  Зміщення вмісту комірок щодо зазначеного символу.

 • Атрибут bgcolor

  Атрибут bgcolor

  Цвет фона ячеек, которые расположены внутри контейнера <tbody>.

 • Атрибут valign

  Атрибут valign
  Застаріло

  Выравнивание содержимого ячеек по вертикали.

Також для цього елемента доступні універсальні атрибути та події.

Приклад

Браузери

tbody

Переглянути сумісність з Can I use?

tbody