Атрибут charoff

Застаріло

Оновлено: 02.08.2022

Атрибут charoff

Если атрибут align установлен как char, а для атрибута char в качестве значения задан символ, то с помощью атрибута charoff можно смещать содержимое ячейки влево или вправо относительно заданного символа. Так, charoff="3" означает, что браузер должен сместить содержимое ячейки на три символа вправо, а charoff="-3" — сместить на три символа влево.

Якщо атрибут align встановлено як char, а для атрибута char як значення заданий символ, то за допомогою атрибута charoff можна зміщувати вміст комірки ліворуч або праворуч відносно заданого символу. Тобто charoff="3" означає, що браузер повинен змістити вміст комірки на три символи праворуч, а charoff="-3" - змістити на три символи ліворуч.

Цей атрибут застарів і не підтримується браузерами.

Синтаксис

<table> <thead> .... </thead> <tfoot> ... </tfoot> <tbody char="<символ>" align="char" charoff="<число>"> <tr> <td> ... </td> </tr> </tbody> </table>

Значення

Будь-яке ціле додатнє або від'ємне число.

Значення за замовчуванням

0

Браузери

tbody: charoff

Переглянути сумісність з Can I use?

tbody: charoff