Атрибут tabindex

Оновлено: 23.11.2022

Атрибут tabindex

Атрибут tabindex встановлює порядок отримання фокуса під час переходу між елементами за допомогою клавіші Tab. Перехід відбувається від меншого значення до більшого, наприклад від 1 до 2, потім до 3 і так далі. При цьому сувора послідовність не важлива, допускається пропускати якісь числа і починати з будь-якої цифри. Якщо значення tabindex у елементів збігаються, тоді враховується їхній порядок появи в коді. Заблоковані елементи (у яких встановлено атрибут disabled) не беруть участі в переході і фокус не отримують.

Синтаксис

tabindex="<число>"

Значення

Будь-яке ціле число.

Негативне значення говорить, що елемент може отримати фокус, але до нього не можна перейти за допомогою клавіатури.

Нуль, невірне значення або коли атрибут tabindex не задано, означає, що до елемента можна перейти за допомогою клавіатури, але перехід відбувається після всіх "нумерованих" елементів у тому порядку, як вони вказані в коді.

Позитивне значення визначає порядок елемента в послідовності переходу через клавіатуру: що більше число, то більше разів потрібно натиснути Tab для переходу до елемента.

Максимальне значення не має перевищувати 32767.

Значення за замовчуванням

0

Приклад