code

Оновлено: 19.09.2022

<code>

Елемент <code> (від англ. code — код) призначений для відображення одного або декількох рядків тексту, що є програмним кодом. Сюди належать імена змінних, ключові слова, тексти функції і т. д. Браузери зазвичай відображають вміст контейнера <code> як моноширинний текст зменшеного розміру.а <code>як моноширинний текст зменшеного розміру.

На відміну від елемента <pre> додаткові пробіли всередині контейнера <code> не враховуються, так само як і переноси тексту. Для розмітки коду програми елементи <code> и <pre> комбінують.

Синтаксис

<code>Текст</code>

Закриваючий тег

Обов'язковий

Атрибути

Для цього елемента доступні універсальні атрибути та події.

Приклад

Результат цього прикладу показано нижче.

Рис. 1. Вид тексту в <code>

Браузери

code

Переглянути сумісність з Can I use?

code