comment

Оновлено: 19.09.2022

<comment>

Додає коментар до коду документа, він не відображається у браузері. <comment> (від англ. comment — коментар) можна використовувати тільки всередині <body>.

Це нестандартний елемент, замість нього використовуйте коментарі <!-- -->.

Синтаксис

<comment> текст </comment>

Закриваючий тег

Обов'язковий

Атрибути

Немає.

Приклад