Атрибут itemid

Оновлено: 23.11.2022

Атрибут itemid

Атрибут itemid визначає унікальний глобальний ідентифікатор елемента для мікроданних. Застосовується тільки до таких елементів, у яких одночасно задано атрибути itemscope і itemtype. Крім того, itemid допустимо використовувати зі словниками, що підтримують глобальні ідентифікатори. Наприклад, для словника http://schema.org/Book, який описує книги, як ідентифікатор може слугувати ISBN - унікальний міжнародний номер книжкового видання.

Синтаксис

itemid=<адреса>

Значення

Як значення вказується відносна або абсолютна адреса документа, який служить ідентифікатором. Крім того, допустимо задавати і звичайний текст.

Значення за замовчуванням

Немає.

Приклад