Атрибут itemref

Оновлено: 23.11.2022

Атрибут itemref

Властивості, які не є нащадками елемента з атрибутом itemscope, можна пов'язати з елементом за допомогою атрибута itemref. У значенні цього атрибута вказується список ідентифікаторів елементів, які містять додаткові властивості в інших місцях документа.

Атрибут itemref може бути вказаний тільки для елементів, які містять атрибут itemscope.

Атрибут itemref не є частиною моделі мікроданних. Це всього лише синтаксична конструкція, що допомагає авторам додавати анотацію на сторінку, яка не містить зручної деревоподібної структури.

Синтаксис

itemref="<ідентифікатор>"

Значення

Одне або кілька значень атрибута id розділених пропуском.

Значення за замовчуванням

Немає.

Приклад