a

Оновлено: 17.03.2023

Елемент <a> (від англ. Anchor — якір) є одним з важливих в HTML і призначений для створення посилань. Для цього необхідно повідомити браузер, що є посиланням, а також вказати адресу документа, на який слід зробити посилання. Як значення атрибута href використовується адреса документа, на який відбувається перехід. Адреса посилання може бути абсолютним та відносним. Абсолютні адреси працюють скрізь і всюди, незалежно від імені сайту або веб-сторінки, де прописано посилання. Відносні посилання, як випливає з назви, побудовані щодо поточного документа або кореня сайту.

Синтаксис

<a href="<адреса>">...</a>

Закриваючий тег

Обов'язковий.

Атрибути

 • Атрибут coords

  Атрибут coords
  Застаріло

  Атрибут coords застосовується до посилань, розміщених усередині контейнера <object>. Спільно з атрибутом shape створює гарячу область, яка служить посиланням. За своєю дією нагадує елемент <area>.

 • Атрибут download

  Атрибут download
  HTML5

  Пропонує завантажити вказаний за посиланням файл

 • Атрибут href

  Атрибут href

  Задає адресу документа, на котрий варто парейти.

 • Атрибут hreflang

  Атрибут hreflang

  Ідентифікує мову тексту за посиланням.

 • Атрибут name

  Атрибут name
  Застаріло

  Встановлює ім'я якоря всередині документа.

 • Атрибут rel

  Атрибут rel

  Відношення між поточном документом і тим, на яке веде посилання.

 • Атрибут rev

  Атрибут rev
  Застаріло

  Відношення між поточном документом і тим, на яке веде посилання.

 • Атрибут shape

  Атрибут shape
  Застаріло

  Задає форму активної області посиланнь на зображень.

 • Атрибут target

  Атрибут target

  Ім'я вікна або фрейму, куди браузер завантажуватиме документ.

 • Атрибут type

  Атрибут type

  Вказує MIME-тип документа, до якого веде посилання.

Приклад

Браузери

a

Переглянути сумісність з Can I use?

a