Атрибут target

Оновлено: 01.06.2022

Атрибут target

Ім'я вікна або фрейму, куди браузер завантажує документ. За замовчуванням при переході на посилання документ відкривається в поточній вкладці браузера. Цю поведінку можна змінити за допомогою атрибута target елемента <a>. Як значення використовується ім'я кадру, задане атрибутом name елемента <iframe>, або зарезервоване ключове слово. При вказуванні імені кадру посилання буде відкриватися у кадрі.

В XHTML використання цього атрибута заборонено.

Синтаксис

<a target="...">...</a>

Значення

Як значення використовується ім'я кадру, задане атрибутом name. Якщо встановлено ім'я, що не існує, відкриється нова вкладка браузера. Як зарезервовані імена використовуються такі.

_blank Заванатажує сторінку в нову вкладку браузера.
_self Заванатажує сторінку в поточну вкладку браузера.
_parent Заванатажує сторінку в бітьківський фрейм. Якщо фреймів немає, то значення використовується як к _self.
_top Скасовує всі фрейми та завантажує сторінку в повному вікні браузера; якщо фреймів немає, то значення працює як как _self.

Значення за замовчуванням

_self

Приклад

Браузери

html_elements_a_target

Переглянути сумісність з Can I use?

html_elements_a_target