form

Оновлено: 20.09.2022

<form>

Елемент <form> (від англ. form -форма) встановлює форму на вебсторінці. Форма призначена для обміну даними між користувачем та сервером. Область застосування форм не обмежена надсиланням даних на сервер, за допомогою клієнтських скриптів можна отримати доступ до будь-якого елемента форми, змінювати його та застосовувати на власний розсуд.

Документ може містити будь-яку кількість форм, але одночасно на сервер може бути надіслана лише одна форма. Тому дані форм повинні бути незалежні один від одного.

Для надсилання форми на сервер використовується кнопка Submit, того ж можна досягти, якщо натиснути клавішу Enter у межах форми. Якщо кнопка Submit відсутня у формі, клавіша Enter імітує її використання.

Коли форма надсилається на сервер, керування даними передається програмі, заданій атрибутом action елемента <form>. Попередньо браузер готує інформацію у вигляді пари "ім'я=значення", де ім'я визначається атрибутом name елемента <input>, а значення введено користувачем або встановлено в полі за промовчанням. Якщо для надсилання даних використовується метод GET, то адресний рядок може набувати наступного вигляду.

http://www.website.ua/handler...

Параметри перераховуються після знака питання, вказаного після адреси серверної програми, і розділяються між собою символом амперсанда (&). Кириличні літери перетворюються на шістнадцяткове уявлення (у формі %HH, де HH - шістнадцятковий код для значення ASCII-символу), пропуск замінюється на плюс (+).

Допускається всередину контейнера <form> поміщати інші елементи, причому сама форма ніяк не відображається на вебсторінці, видно тільки елементи всередині неї.

Синтаксис

<form>
...
</form>

Закриваючий тег

Обов'язковий

Атрибути

 • Атрибут action

  Атрибут action

  Адреса програми або документа, який опрацьовує ці форми.

 • Атрибут accept-charset

  Атрибут accept-charset

  Встановлює кодування, в якому сервер може приймати та опрацьовувати дані.

 • Атрибут autocomplete

  Атрибут autocomplete
  HTML5

  Включає автозаповнення полів форми.

 • Атрибут enctype

  Атрибут enctype

  Спосіб кодування даних форми.

 • Атрибут method

  Атрибут method

  Метод протоколу HTTP.

 • Атрибут name

  Атрибут name

  Ім'я форми.

 • Атрибут novalidate

  Атрибут novalidate
  HTML5

  Скасовує вбудовану перевірку даних форми на предмет правильності введення.

 • Атрибут target

  Атрибут target

  Ім'я вікна або фрейму, куди обробник завантажуватиме результат, що повертається.

Також для цього елемента доступні універсальні атрибути та події.

Приклад

Браузери

form

Переглянути сумісність з Can I use?

form