Атрибут target

Оновлено: 15.06.2022

Атрибут target

Після того як обробник форми отримує дані, він повертає результат у вигляді HTML-документа. Ви можете визначити фрейм, до якого завантажуватиметься підсумкова вебсторінка. Для цього використовується атрибут target, як його значення вказується ім'я фрейму. Якщо target не встановлено, результат, що повертається, відображається в поточній вкладці.

Синтаксис

<form target="<значення>">...</form>

Значення

Як значення використовується ім'я кадру, задане атрибутом name елемент <iframe>. Якщо встановлено неіснуюче ім'я, буде відкрито нову вкладку. Як зарезервовані імена можна вказувати такі.

_blank Завантажує сторінку до нової вкладки браузера.
_self Завантажує сторінку до поточної вкладки.
_parent Завантажує сторінку у батьківський фрейм; якщо кадрів немає, це значення працює як _self.
_top Скасує всі фрейми та завантажує сторінку у вікні браузера; якщо кадрів немає, це значення працює як _self.

Значення за замовчуванням

_self

Приклад

Браузери

form: target

Переглянути сумісність з Can I use?

form: target