Атрибут data-*

Оновлено: 07.12.2022

Атрибут data-*

Дозволяє створювати свої атрибути для зберігання довільної інформації. Дані можуть бути отримані за допомогою скриптів або через стильову функцію attr().

Ім'я атрибута має обов'язково починатися з data-, далі можна використовувати латинські літери в нижньому регістрі, цифри та такі символи: дефіс (-), двокрапка (:), підкреслення (_).

Імена атрибутів трансформуються у змінні, до яких надалі можна звертатися й отримувати значення, за такими правилами:
  • data- видаляється;
  • будь-який дефіс, що йде перед буквою, видаляється, а буква за ним стає великою;
  • будь-які інші літери залишаються незмінними.

Наприклад, атрибут data-date-of-birth перетворюється на змінну dateOfBirth.

Для звернення до атрибутів і отримання їхніх значень через скрипти застосовується метод dataset. Він же використовується і для встановлення нового значення.
<i>значення</i> = <i>елемент</i>.dataset.<i>атрибут</i>
<i>елемент</i>.dataset.<i>атрибут</i> = <i>значение</i>

Тут ім'я атрибута - це змінна, отримана шляхом зміни атрибута за вищенаведеними правилами (dateOfBirth, а не data-date-of-birth або date-of-birth)

Приклад

Браузери

data-*

Переглянути сумісність з Can I use?

data-*