attr()

Оновлено: 16.01.2023

attr()

Функція attr() застосовується для додавання значення атрибута HTML-елемента в стильову властивість. Наприклад, можна отримати значення атрибута class, а потім використовувати його як значення властивості background для зміни кольору.

Синтаксис

attr(<атрибут> <тип>? [, <значення>]?)

Значення

<атрибут> Ім'я атрибута елемента, що передається в CSS.
<тип> Тип значення властивості CSS. Допустимі такі ключові слова: string (рядки), color (колір), url (веб-адреса), integer (ціле число), number (дійсне число), angle (кут), time (час), deg (градус), а також одиниці CSS на кшталт em, px тощо
<значення> Значення, яке буде використовуватися в тому випадку, якщо атрибута немає або браузер не може його отримати.

Між версіями CSS є невелика різниця щодо прочитання деяких особливостей attr(). У CSS2.1 функція attr() може використовуватися тільки спільно з властивістю content і завжди повертає рядок як значення. У CSS3 attr() допустимо застосовувати з будь-якою властивістю, а значення, що повертається, може бути в будь-якому коректному для CSS3 форматі.

Приклад

У цьому прикладі після посилань із класом site у дужках виводиться значення атрибута href, до якого застосовується стильове оформлення.

Браузери

attr

Переглянути сумісність з Can I use?

attr