height

Оновлено: 05.12.2022

height

Встановлює висоту вмісту елемента. За замовчуванням висота визначається автоматично, виходячи з вмісту елемента, але якщо задати фіксоване значення висоти, то вона буде встановлена, незважаючи на обсяг вмісту. Якщо вміст елемента перевищує вказане значення висоти, то висота елемента залишиться незмінною, а вміст відображатиметься поверх нього. Через цю особливість може вийти накладення вмісту елементів один на одного, коли елементи в коді HTML ідуть послідовно. Щоб цього не сталося, додайте властивість overflow зі значенням auto до стилю елемента.

Якщо для елемента властивість box-sizing задано як border-box, то height визначає висоту блоку.

Коротка інформація

Значення за замовчуванням content-box
Успадковується Ні
Застосовується До всіх елементів
Анімується Ні

Синтаксис

box-sizing: content-box | border-box

Значення

content-box Ґрунтується на стандартах CSS, при цьому властивості width і height задають ширину і висоту вмісту і не включають в себе значення margin, padding і border.
border-box Властивості width і height включають у себе значення padding і border, але не margin

Приклад

Об'єктна модель

Об'єкт.style.boxSizing

Примітка

Firefox до версії 29 підтримує властивість -moz-box-sizing.

Safari до версії 5, Chrome до версії 10, Android до версії 4 підтримують властивість -webkit-box-sizing.

Браузери

height

Переглянути сумісність з Can I use?

height