background-position

Оновлено: 08.12.2022

background-position

Задає початкове положення фонового зображення, встановленого за допомогою властивості background-image. Припустимо вказувати кілька значень для кожного фону, перераховуючи значення через кому

Коротка інформація

Значення за замовчуванням 0% 0%
Успадковується Ні
Застосовується До всіх елементів
Анімується Так

Синтаксис

background-position: <позиція>[, <позиція>]*

Тут:

<позиція> = [left | center | right | <відсотки> | <розмір>] || [top | center | bottom | <відсотки> | <розмір>].

Значення

Властивість background-position має два значення, положення по горизонталі (може бути - left, center, right) і вертикалі (може бути - top, center, bottom). Крім використання ключових слів положення також можна задавати у відсотках, пікселях або інших одиницях. Якщо застосовуються ключові слова, то порядок їхнього слідування не має значення, під час відсоткового запису спочатку задають положення малюнка за горизонталлю, а потім, через пробіл, положення за вертикаллю. Відношення між використовуваними ключовими словами і процентним записом таке.

  • top left = left top = 0% 0% (в верхньому лівому куті)
  • top = top center = center top = 50% 0% (по центру зверху)
  • right top = top right = 100% 0% (в верхньому правому куті)
  • left = left center = center left = 0% 50% (по лівому краю і по центру)
  • center = center center = 50% 50% (по центру)
  • right = right center = center right = 100% 50% (по правому краю і по центру)
  • bottom left = left bottom = 0% 100% (в лівому нижньому куті)
  • bottom = bottom center = center bottom = 50% 100% (по центру внизу)
  • bottom right = right bottom = 100% 100% (в правому нижньому куті)

У дужках зазначено, де розташовується фоновий малюнок щодо контейнера.

Приклад

Об'єктна модель

Об'єкт.style.backgroundPosition

Браузери

background-position

Переглянути сумісність з Can I use?

background-position