Таблиці

Оновлено: 20.01.2023

Таблиці

Встановлює, як відображати межі навколо клітинок таблиці.

 • border-collapse

  border-collapse

  Встановлює, як відображати межі навколо клітинок таблиці. Ця властивість відіграє роль, коли для клітинок встановлено рамку, тоді в місці стику клітинок вийде лінія подвійної товщини. Значення collapse змушує браузер аналізувати подібні місця в таблиці та прибирати в ній подвійні лінії. При цьому між комірками залишається тільки одна межа, яка одночасно належить обом коміркам. Те саме правило дотримується і для зовнішніх кордонів, коли навколо самої таблиці додається рамка.

 • border-spacing

  border-spacing

  Задає відстань між межами комірок у таблиці. border-spacing не працює в разі, коли для таблиці встановлено властивість border-collapse зі значенням collapse.

 • caption-side

  caption-side

  Визначає положення заголовка таблиці, який задається за допомогою елемента <caption>, щодо самої таблиці. Властивість caption-side виводить заголовок до або після таблиці, а вирівнювання тексту по правому або лівому краю встановлюється через властивість text-align.

 • empty-cells

  empty-cells

  Задає відображення меж і фону в комірці, якщо вона порожня. У разі одночасного додавання до таблиці властивості border-collapse зі значенням collapse, властивість empty-cells ігнорується.

 • table-layout

  table-layout

  Визначає, як браузер має обчислювати ширину комірок таблиці, ґрунтуючись на її вмісті.