[attr='value']

Оновлено: 11.01.2023

[атрибут="значення"]

Встановлює стиль для елемента в тому випадку, якщо задано певне значення специфічного атрибута.

Синтаксис

[атрибут="<значення>"] { Опис правил стилю }
E[атрибут="<значення>"] { Опис правил стилю }

У першому випадку стиль застосовується до всіх тегів, які містять вказане значення атрибута. А в другому - тільки до певних селекторів.

Приклад

У цьому прикладі малюнок до посилання додається за допомогою властивості background. У її функції входить створення повторюваної фонової картинки, але повторення фону можна скасувати через значення no-repeat, що в підсумку дасть єдине зображення.