[attr~='value']

Оновлено: 11.01.2023

[атрибут~="значення"]

Деякі значення атрибутів можуть перераховуватися через пробіл, наприклад імена класів. Щоб задати стиль за наявності в списку необхідного значення, потрібно використовувати конструкцію ~=.

Синтаксис

[<атрибут>~="<значення>"] { Опис правил стилю }
E[<атрибут>~="<значення>"] { Опис правил стилю }

Приклад

У цьому прикладі зелений колір тексту застосовується до селектора h3, якщо ім'я класу у шару задано як block. Зазначимо, що аналогічний результат можна отримати, якщо використовувати конструкцію *= замість ~=.