max-width

Оновлено: 26.12.2022

max-width

Встановлює максимальну ширину елемента. Значення ширини елемента обчислюватиметься залежно від значень установлених властивостей. width, max-width і min-width. У табл. 1 показано, чим керується браузер під час спільного використання зазначених стильових властивостей.

Табл. 1. Ширина елементу

Значення властивостейШирина
min-width<width<max-widthwidth
width<max-widthwidth
width>max-widthmax-width
min-width>width>max-widthmin-width
min-width>width<max-widthmin-width

Дані з таблиці слід розуміти таким чином. Якщо значення ширини (width) більше значення max-width, то ширину елемента приймають рівною значенню max-width.

Коротка інформація

Значення за замовчуванням none
Успадковується Ні
Застосовується До всіх елементів, крім рядкових і таблиць
Анімується Так

Синтаксис

max-width: <розмір> | <відсотки> | none

Значення

Як значення приймаються пікселі (px), відсотки (%) та інші одиниці виміру, прийняті в CSS. Негативні значення не допускаються.

none Скасовує дію цієї властивості.

Приклад

У цьому прикладі ширина сторінки обмежена розміром 480 пікселів для всіх наладонних пристроїв. До них належать КПК, смартфони та інші пристрої, здатні відображати HTML-документи.

Об'єктна модель

Об'єкт.style.maxWidth

Браузери

max-width

Переглянути сумісність з Can I use?

max-width