Анімація

Оновлено: 20.01.2023

Анімація

Властивості, що задають рух елементів на веб-сторінці або анімаційний перехід з одного стану в інший.

 • @keyframes

  @keyframes

  Правило @keyframes встановлює ключові кадри під час анімації елемента. Ключовий кадр - це властивості елемента (прозорість, колір, положення та ін.), які мають застосовуватися до елемента в заданий момент часу. Таким чином, анімація являє собою плавний перехід стильових властивостей від одного ключового кадру до іншого. Обчислення проміжних значень між такими кадрами бере на себе браузер.

 • animation

  animation

  Універсальна властивість, яка задає відразу кілька параметрів анімації.

 • animation-delay

  animation-delay

  Властивість animation-delay встановлює час очікування перед запуском циклу анімації. Значення 0s або 0ms запускає анімацію відразу ж. Негативне значення також вмикає анімацію без затримок, але може призвести до зміни вигляду початку анімації.

 • animation-direction

  animation-direction

  Встановлює напрямок руху анімації.

 • animation-duration

  animation-duration

  Задає час у секундах або мілісекундах, скільки має тривати один цикл анімації. За замовчуванням значення дорівнює 0s, це означає, що жодної анімації немає.

 • animation-fill-mode

  animation-fill-mode

  Визначає, які стилі мають застосовуватися до елемента, коли анімація не програється. Наприклад, після її завершення або під час зупинки. За замовчуванням, у момент закінчення анімації стиль елемента повертається до початкового, властивість animation-fill-mode дає змогу змінити цю поведінку і зробити так, щоб стиль елемента залишався як в останнього ключового кадру.

 • animation-iteration-count

  animation-iteration-count

  Властивість визначає, скільки разів програвати цикл анімації до її зупинки.

 • animation-name

  animation-name

  Встановлює одну або кілька анімацій, які застосовуються до елемента. Являє собою ім'я, пов'язане з правилом @keyframes, воно зі свого боку задає послідовність руху.

 • animation-play-state

  animation-play-state

  Властивість визначає, програвати анімацію або поставити її на паузу. У разі продовження встановленої на паузі анімації вона починається з того моменту, де була зупинена.

 • animation-timing-function

  animation-timing-function

  Встановлює, згідно з якою функцією часу має відбуватися анімація кожного циклу між ключовими кадрами. Вона являє собою математичну функцію, що показує, як швидко за часом змінюється значення властивості. Початкова точка має координати 0.0, 0.0, кінцева - 1.0, 1.0, водночас функція за віссю ординат може перевищувати ці значення в більший або менший бік (рис. 1).

 • transition

  transition

  Універсальна властивість, яка дає змогу одночасно задати значення transition-property, transition-duration, transition-timing-function і transition-delay. Встановлює ефект переходу між двома станами елемента, вони можуть бути визначені за допомогою псевдокласу :hover або :active, а також динамічно через JavaScript.

 • transition-delay

  transition-delay

  Властивість transition-delay встановлює час очікування перед запуском ефекту переходу. Значення 0s запускає анімацію відразу ж. Негативне значення також вмикає анімацію без затримок, але може призвести до зміни вигляду початку анімації.

 • transition-duration

  transition-duration

  Задає час у секундах або мілісекундах, скільки має тривати анімація переходу до її завершення. За замовчуванням значення дорівнює 0s, це означає, що жодної анімації немає, перехід відбувається миттєво.

 • transition-property

  transition-property

  Встановлює ім'я стильової властивості, значення якої відстежуватиметься для створення ефекту переходу.

 • transition-timing-function

  transition-timing-function

  Встановлює, наскільки швидко має змінюватися значення стильової властивості, для якої застосовується ефект переходу.