Текст и шрифт

Оновлено: 20.01.2023

 • @font-face

  @font-face

  Правило @font-face дає змогу визначити налаштування шрифтів, а також завантажити специфічний шрифт на комп'ютер користувача.

 • box-decoration-break

  box-decoration-break

  Вказує, як оформляти фрагмент тексту під час його перенесення на інший рядок. Працює тільки для таких властивостей: background, border, border-image, box-shadow, clip-path, margin і padding.

 • caret-color

  caret-color

  Задає колір текстового курсору, який відображається в текстових полях форми (<input>, <textarea>), а також для елементів з атрибутом contenteditable. Такий курсор за аналогією з друкарськими машинками також називається кареткою і показує місце введення наступного символу. Як правило, текстовий курсор має вигляд вертикальної миготливої лінії.

 • direction

  direction

  direction призначений для сайтів, у яких має значення напрямок тексту. Наприклад, при використанні арабського алфавіту читання відбувається справа наліво.

 • font

  font

  Універсальна властивість, що дозволяє одночасно задати кілька характеристик шрифту та тексту.

 • font-family

  font-family

  Встановлює сімейство шрифту, яке використовуватиметься для оформлення тексту змісту. Список шрифтів може містити одну або кілька назв, розділених комою. Якщо в імені шрифту містяться пробіли, наприклад Trebuchet MS, воно має братися в одинарні або подвійні лапки.

 • font-kerning

  font-kerning

  Властивість font-kerning керує кернінгом шрифту. Кернінг – це зміна інтервалу між певними поєднаннями літер для збереження щільності літер у тексті. Це особливо важливо для літер, у яких є похилі лінії, наприклад А, У, W, V. Інформація про кернінг зберігається в самому шрифті, і якщо шрифт не підтримує цю можливість, то властивість font-kerning не вплине на текст.

 • font-size

  font-size

  Визначає розмір елемента шрифту. Розмір може бути встановлений декількома способами. Набір констант (xx-small, x-small, small, medium, large, x-large, xx-large) визначає розмір, який називається абсолютним. Правду кажучи, вони не зовсім абсолютні, оскільки залежать від налаштувань браузера та операційної системи.

 • font-stretch

  font-stretch

  Встановлює вузьке, нормальне або широке зображення шрифту, що дозволяє розширювати текст або робити його більш щільним.

 • font-style

  font-style

  Визначає зображення шрифту - звичайне, курсивне або похиле. Коли для тексту встановлено курсивне або похиле зображення, браузер звертається до системи для пошуку відповідного шрифту. Якщо шрифт не знайдено, браузер використовує спеціальний алгоритм для імітації потрібного вигляду тексту.

 • font-variant

  font-variant

  Визначає, як потрібно представляти малі літери: залишити їх без модифікацій або робити їх великими зменшеними розмірами. Такий спосіб зміни символів називається капітель.

 • font-weight

  font-weight

  Встановлює насиченість шрифту. Значення вказується у вигляді чисел від 100 до 900 з кроком 100 або за допомогою ключових слів.

 • hyphens

  hyphens

  Властивість hyphens повідомляє браузеру, як розставляти переноси слів у блоці тексту. Словник переносів зберігається в браузері та підключається за наявності атрибута lang з кодом мови. Так, для російської мови слід додати lang="ru" до елемента <html> або безпосередньо до абзацу тексту. Правила переносів визначаються браузером і можуть відрізнятися.

 • letter-spacing

  letter-spacing

  Визначає інтервал між символами в межах елемента. Браузери зазвичай встановлюють відстань між символами, виходячи з типу і виду шрифту, його розмірів і налаштувань операційної системи. Щоб змінити це значення і застосовується ця властивість. Припустимо використовувати від'ємне значення, але в цьому випадку треба переконатися, що зберігається читабельність тексту.

 • line-clamp

  line-clamp

  Обмежує текст заданим числом рядків. Якщо текст перевищує вказане число рядків, то текст обрізається і в кінці додається три крапки.

 • line-height

  line-height

  Для блокових елементів визначає мінімальну висоту рядка тексту. Для вбудованих рядкових елементів (на кшталт <img>) властивість line-height не має жодного ефекту. Для решти рядкових елементів line-height задає висоту, яка використовується для розрахунку висоти рядка блоку.

 • tab-size

  tab-size

  Використовується для зміни ширини відступу, заданого за допомогою символу табуляції (клавіша Tab).

 • text-align

  text-align

  Визначає горизонтальне вирівнювання тексту в межах елемента.

 • text-align-last

  text-align-last

  Задає вирівнювання останнього рядка блоку тексту.

 • text-decoration

  text-decoration

  Додає оформлення тексту у вигляді його підкреслення, перекреслення або лінії над текстом. Одночасно можна застосувати більше одного стилю, перераховуючи значення через пробіл.

 • text-decoration-color

  text-decoration-color

  Встановлює колір лінії, яка додається через властивість text-decoration.

 • text-decoration-line

  text-decoration-line

  Визначає, як має додаватися декоративна лінія до тексту - підкреслення, перекреслення, над текстом. Одночасно можна додавати кілька ліній, перераховуючи значення через пробіл.

 • text-decoration-skip-ink

  text-decoration-skip-ink

  Задає, як виводити лінію під або над текстом, коли лінія перетинає виносні елементи букв, на кшталт "у", "р", "ц" тощо. Лінія може бути суцільною або перериватися, щоб пропустити "хвостики" букв.

 • text-decoration-style

  text-decoration-style

  Встановлює стиль декоративної лінії, яка додається до тексту через властивість text-decoration або text-decoration-line.

 • text-emphasis

  text-emphasis

  Скорочена властивість, що дає змогу встановити значення властивостей text-emphasis-style і text-emphasis-color одночасно.

 • text-emphasis-color

  text-emphasis-color

  Встановлює колір маркерів, що відображаються за допомогою властивості text-emphasis-style.

 • text-emphasis-position

  text-emphasis-position

  Встановлює положення маркерів, що відображаються за допомогою властивості text-emphasis-style.

 • text-emphasis-style

  text-emphasis-style

  Встановлює вид маркерів над кожним символом тексту. Такі маркери зазвичай використовуються в азіатських мовах щоб показати, як вимовляється слово. Для української мови аналогом є знак наголосу, який ставиться над голосною літерою.

 • text-indent

  text-indent

  Встановлює величину відступу першого рядка блоку тексту (наприклад, для абзацу <p>). Впливу на всі інші рядки не чинить. Допускається від'ємне значення для створення виступу першого рядка, але слід перевірити, щоб текст не виходив за межі вікна браузера.

 • text-orientation

  text-orientation

  Властивість text-orientation встановлює орієнтацію текстових символів у рядку і застосовується тільки до вертикального тексту (коли властивість writing-mode задано як vertical-lr або vertical-rl).

 • text-overflow

  text-overflow

  Визначає параметри видимості тексту в блоці, якщо текст цілком не поміщається в задану область. Можливі два варіанти: текст обрізають; текст обрізають і до кінця рядка додають три крапки. text-overflow працює в тому разі, якщо для блоку значення властивості overflow встановлено як auto, scroll або hidden.

 • text-shadow

  text-shadow

  Додає тінь до тексту, а також встановлює її параметри: колір тіні, зміщення щодо напису та радіус розмиття. Властивість text-shadow може працювати спільно з псевдоелементами :first-letter і :first-line.

 • text-transform

  text-transform

  Керує перетворенням тексту елемента на великі або прописні символи. Коли значення відмінне від none, регістр вихідного тексту буде змінено.

 • unicode-bidi

  unicode-bidi

  У європейських мовах читання тексту відбувається зліва направо, тоді як є мови, де текст читається справа наліво. У разі змішування в одному документі різних за написанням символів (української мови з івритом, наприклад) у системі юнікод, їхній напрямок визначається браузером із характеристик і вмісту тексту. Властивості unicode-bidi і direction задають, як має розташовуватися текст використовуваної мови.

 • white-space

  white-space

  Властивість white-space встановлює, як відображати пробіли між словами. За звичайних умов будь-яка кількість пробілів у коді HTML показується на веб-сторінці як один. Винятком є елемент <pre>, поміщений у цей контейнер текст виводиться з усіма пробілами, як він був відформатований користувачем. Таким чином, white-space імітує роботу <pre>, але на відміну від нього не змінює шрифт на моноширинний.

 • word-break

  word-break

  Властивість word-break вказує, як робити перенесення рядків усередині слів, які не поміщаються по ширині в задану область.

 • word-spacing

  word-spacing

  Встановлює інтервал між словами. Якщо для тексту задано вирівнювання через text-align зі значенням justify (вирівнювання по ширині), то інтервал між словами буде встановлено примусово, але не менше за значення, зазначене через word-spacing.

 • word-wrap

  word-wrap

  Властивість word-wrap указывает, переносити чи ні довгі слова, які не вміщаються по ширині у задану область.

 • writing-mode

  writing-mode

  Встановлює напрямок тексту на сторінці - по горизонталі або вертикалі.

 • Псевдоелемент ::first-letter

  Псевдоелемент ::first-letter

  Псевдоелемент ::first-letter визначає стиль першого символу в тексті елемента, до якого додається. До цього псевдоелемента можуть застосовуватися тільки стильові властивості, пов'язані з властивостями шрифту, полів, відступів, кордонів, кольору і фону.

 • Псевдоелемент ::first-line

  Псевдоелемент ::first-line

  Псевдоелемент ::first-line задає стиль першого рядка форматованого тексту. Довжина цього рядка залежить від багатьох чинників, як-от використовуваний шрифт, розмір вікна браузера, ширина блоку, мови тощо. У правилах стилю припустимо використовувати тільки властивості, що стосуються шрифту, зміни кольору тексту і фону.

 • Псевдоелемент ::selection

  Псевдоелемент ::selection

  Псевдоелемент ::selection застосовує стиль до виділеного користувачем тексту. У правилах стилів допускається використовувати такі властивості: color, background, background-color, cursor, outline і text-shadow.