Псевдоклас :nth-last-of-type

Оновлено: 17.03.2023

Псевдоклас :nth-last-of-type

Псевдоклас: nth-last-of-type використовується для додавання стилю до елементів зазначеного типу на основі нумерації в дереві елементів. На відміну від псевдокласу nth-of-type відлік ведеться не від першого елемента, а від останнього.

Синтаксис

<i>Селектор</i>:nth-last-of-type(odd | even | <число> | <вираження>) {...}

Значення

odd Усі непарні номери елементів, починаючи з кінця.
even Усі парні номери елементів, починаючи з кінця.
<число> Порядковий номер дочірнього елемента щодо свого батьківського елементу. Нумерація починається з 1, це відповідає останньому елементу в списку.
<вираження> Задається у вигляді an±b, де a і b цілі числа, а n - лічильник, який автоматично набуває значення 0, 1, 2,....

Якщо a дорівнює нулю, то воно не пишеться і запис скорочується до b. Якщо b дорівнює нулю, то воно також не вказується і вираз записується у формі an. a і b можуть бути від'ємними числами, у цьому разі знак плюс змінюється на мінус, наприклад: 5n-1.


Завдяки використанню від'ємних значень a і b деякі результати можуть також вийти від'ємними або рівними нулю. Однак на елементи впливають тільки позитивні значення через те, що нумерація елементів починається з 1.

У табл. 1 наведено деякі можливі вирази та ключові слова, а також зазначено, які номери елементів будуть задіяні. Відлік ведеться від останнього елемента.


Табл. 1. Результат для різноманітних значень псевдокласу
Значення Номера елементів Опис
1 1 Останній елемент, є синонімом псевдокласу :last-of-type.
5 5 П'ятий елемент з кінця.
2n 2, 4, 6, 8, 10,… Усі парні елементи, починаючи з кінця; аналог значення even.
2n+1 1, 3, 5, 7, 9,... Усі непарні елементи, починаючи з кінця; аналог значення odd.
3n 3, 6, 9, 12,... Кожен третій елемент, починаючи з кінця.
3n+2 2, 5, 8, 11, 14,... Кожен третій елемент, починаючи з передостаннього.
n+4 4, 5, 6, 7, 8,... Усі елементи, окрім останніх трьох
-n+3 3, 2, 1 Останні три елементи.
5n-2 3, 8, 13, 18, 23,... -
even 2, 4, 6, 8, 10,... Всі парні елементи, починаючи з кінця.
odd 1, 3, 5, 7, 9,... Всі непарні елементи, починаючи з кінця.

Приклад

У цьому прикладі псевдоклас :nth-last-of-type використовується для виділення кольором усіх непарних колонок, починаючи з останньої.

Браузери

:nth-last-of-type

Переглянути сумісність з Can I use?

:nth-last-of-type