flex-direction

Оновлено: 29.03.2023

flex-direction

Властивість flex-direction задає напрямок основних осей у контейнері і тим самим визначає положення флексів у контейнері. На сам напрямок також впливає значення атрибута dir у контейнера.

Коротка інформація

Значення за замовчуванням row
Успадковується Ні
Застосовується До флекс-контейнера
Анімується Ні

Синтаксис

flex-direction: row | row-reverse | column | column-reverse

Значення

row Головна вісь спрямована так само як і орієнтація тексту, за замовчуванням зліва направо. Якщо значення dir задано як rtl, то напрямок осі йде справа наліво.
row-reverse Схоже на значення row, але міняються місцями початкова і кінцева точки, а головна вісь спрямована справа наліво. Якщо значення dir задано як rtl, то напрямок осі йде зліва направо.
column Головна вісь розташовується вертикально і спрямована зверху вниз.
column-reverse Головна вісь розташовується вертикально, але змінюється положення початкової та кінцевої точок і вісь спрямована знизу вгору.

Приклад

Об'єктна модель

Об'єкт.style.flexDirection

Примітка

Safari до версії 9 підтримує властивість -webkit-flex-direction.

Браузери

flex-direction

Переглянути сумісність з Can I use?

flex-direction