bottom

Оновлено: 21.12.2022

bottom

Встановлює положення нижнього краю вмісту елемента без урахування товщини рамок і відступів. Відлік координат залежить від властивості position, вона зазвичай приймає значення relative (відносне положення) або absolute (абсолютне положення).


При відносному позиціонуванні елемента, відлік ведеться від нижнього краю вихідного положення елемента, а при абсолютному - щодо нижнього краю вікна браузера (рис. 1). Якщо для батьківського елемента задано position: relative, то абсолютне позиціонування дочірніх елементів визначає їхнє положення від нижнього краю батька (рис. 2).

Рис. 1. Значення bottom при абсолютному позиціонуванні елемента
Рис. 2. Значення bottom відносно батьківського елементу

Коротка інформація

Значення за замовчуванням auto
Успадковується НІ
Застосовується До всіх елементів
Анімується Так

Синтаксис

bottom: <розмір> | <відсотки> | auto

Значення

Як значення приймаються будь-які одиниці довжини, прийняті в CSS - наприклад, пікселі (px), дюйми (in), пункти (pt) тощо. Значення властивості bottom може бути й від'ємним, у такому разі можливе накладання різних елементів один на одного. При заданні значення у відсотках, положення елемента обчислюється залежно від висоти батьківського елемента.

auto Не змінює положення елемента.

Приклад

Об'єктна модель

Об'єкт.style.bottom

Примітка

У браузері Internet Explorer до версії 7 для абсолютно позиціонованих елементів не можна одночасно задати властивості top, left, right, bottom.

Браузери

bottom

Переглянути сумісність з Can I use?

bottom