text-emphasis-color

Оновлено: 06.01.2023

text-emphasis-color

  • Вміст

Встановлює колір маркерів, що відображаються за допомогою властивості text-emphasis-style.

Коротка інформація

Значення за замовчуванням currentСolor
Успадковується Ні
Застосовується До всіх елементів
Анімується Ні

Синтаксис

text-emphasis-color: <колір>

Значення

Див. колір

Об'єктна модель

Об'єкт.style.textEmphasisColor

Примітка

Edge, Chrome, Opera, Android підтримують властивість -webkit-text-emphasis-color.

Браузери

text-emphasis-color

Переглянути сумісність з Can I use?

text-emphasis-color