column-count

Оновлено: 08.12.2022

column-count

Визначає кількість колонок у багатоколонному тексті.

Коротка інформація

Значення за замовченням auto
Успадковується Ні
Застосовується До блокових елементів (крім таблиць), комірок і елементів, у яких display встановлено як inline-block
Анімується Так

Синтаксис

column-count: <число> | auto

Значення

<число> Ціле число більше нуля, що задає оптимальне число колонок.
auto Число колонок обчислюється автоматично на основі інших властивостей (column-width, column-gap).

Приклад

Об'єктна модель

Об'єкт.style.columnCount

Примітка

Firefox підтримує властивість -moz-column-count.

Safari, Chrome і Аndroid підтримують властивість -webkit-column-count.

Браузери

column-count

Переглянути сумісність з Can I use?

column-count