[attr]

Оновлено: 09.01.2023

Селектори атрибутів

Встановлює стиль для елемента, якщо задано специфічний атрибут. Його значення в цьому випадку не важливе.

Синтаксис

[<атрибут>] { Опис правил стилю }
E[<атрибут>] { Опис правил стилю }

Стиль застосовується до тих елементів, усередині яких додано вказаний атрибут. Пробіл між ім'ям селектора і квадратними дужками не допускається.

Приклад

У цьому прикладі змінюється колір тексту всередині контейнера <q>, коли до нього додається атрибут title. Зверніть увагу, що для селектора q[title] немає потреби повторювати стильові властивості, оскільки вони успадковуються від селектора q.