::-ms-fill

Оновлено: 13.01.2023

Псевдоелемент ::-ms-fill

Задає стиль індикатора елемента <progress>. Саме значення індикатора і його положення змінюється динамічно за допомогою скриптів.

Це нестандартний псевдоелемент, працює тільки в браузерах Internet Explorer і Edge.

Синтаксис

Селектор::-ms-fill { ... }

Значення

Немає.

Приклад