flex-basis

Оновлено: 29.03.2023

flex-basis

Властивість flex-basis визначає основу флекса, яка є початковим розміром елемента. Схоже на властивості width і height, до яких додається вміст елемента.

Коротка інформація

Значення за замовчуванням auto
Успадковується Ні
Застосовується До флекс-елементів
Анімується Так

Синтаксис

flex-basis: auto | <розмір>

Значення

auto Вказує автоматичний розмір, заснований на вмісті елемента.
<розмір> Задає розмір елемента в px, mm, pt або у відсотках уздовж головної осі. При цьому розмір обчислюється відносно батька. Негативне значення неприпустиме.

Приклад

Примітка

Safari до версії 9 підтримує властивість -webkit-flex-basis.

Браузери

flex-basis

Переглянути сумісність з Can I use?

flex-basis