::-ms-reveal

Оновлено: 13.01.2023

Псевдоелемент ::-ms-reveal

Задає стиль кнопки для перегляду пароля в полі <input type="password">. Кнопку початково не видно і вона з'являється в правій частині поля під час введення пароля (рис. 1). Якщо клацнути по цій кнопці й утримувати ліву кнопку миші, то замість крапок буде показано пароль, що вводиться.

Рис. 1. Кнопка для перегляду пароля

Це нестандартний псевдоелемент, працює тільки в браузерах Internet Explorer і Edge.

Синтаксис

Селектор::-ms-reveal { ... }

Значення

Немає.

Приклад