translate()

Оновлено: 17.01.2023

translate()

Зсуває елемент відносно вихідного розташування на задане значення по горизонталі та вертикалі.

Синтаксис

transform: translate(tx);
transform: translate(tx, ty);

Значення

tx Зсув по горизонталі. Позитивне значення зсуває праворуч, негативне - ліворуч.
ty Зсув по вертикалі. Позитивне значення зсуває вгору, негативне - вниз. Якщо значення не вказано, то за замовчуванням приймається рівним 0 і зсуву по вертикалі не відбувається.

Приклад

У цьому прикладі під час наведення покажчика на картинку вона зміщується вправо і вниз.

Браузери

translate

Переглянути сумісність з Can I use?

translate