unicode-bidi

Оновлено: 09.01.2023

У європейських мовах читання тексту відбувається зліва направо, тоді як є мови, де текст читається справа наліво. У разі змішування в одному документі різних за написанням символів (української з івритом, наприклад) у системі юнікод, їхній напрямок визначається браузером із характеристик і вмісту тексту. Властивості unicode-bidi і direction задають, як має розташовуватися текст використовуваної мови.

Коротка інформація

Значення за замовчуванням normal
Успадковується Ні
Застосовується До всіх елементів
Анімується Ні

Синтаксис

unicode-bidi: normal | embed | bidi-override

Значення

normal Браузер самостоятельно определяет, как ему следует отображать текст на основе символов юникода.
embed Браузер самостійно визначає, як слід відображати текст на основі символів юнікоду.
bidi-override Аналогичен embed, но при этом также меняется порядок символов в тексте, подчиняясь значению direction.

Приклад

Оскільки використовується значення bidi-override властивості unicode-bidi, то порядок символів у тексті змінюється на зворотний. А саме на той, що вказаний властивістю direction. Зауважте, що текст розташовується по правому краю вікна, крапка в реченні ліворуч від тексту.

Об'єктна модель

Об'єкт.style.unicodeBidi

Браузери

unicode-bidi

Переглянути сумісність з Can I use?

unicode-bidi