box-sizing

Оновлено: 08.12.2022

box-sizing

Застосовується для зміни алгоритму розрахунку ширини і висоти елемента.

Згідно зі специфікацією CSS ширина блоку складається з ширини вмісту (width), значень margin, padding і border. Аналогічно йде і з висотою блоку. Властивість box-sizing дає змогу змінити цей алгоритм, щоб властивості width і height задавали розміри не вмісту, а розміри блоку.

Коротка інформація

Значення за замовчуванням content-box
Успадковується Ні
Застосовується До всіх елементів
Анімується Ні

Синтаксис

box-sizing: content-box | border-box

Значення

content-box Ґрунтується на стандартах CSS, при цьому властивості width і height задають ширину і висоту вмісту і не включають в себе значення margin, padding і border.
border-box Властивості width і height містять значення padding і border, але не margin.

Приклад

Об'єктна модель

Об'єкт.style.boxSizing

Примітка

Firefox до версії 29 підтримує властивість -moz-box-sizing.

Safari до версії 5, Chrome до версії 10, Android до версії 4 підтримують властивість -webkit-box-sizing.

Браузери

box-sizing

Переглянути сумісність з Can I use?

box-sizing