min-width

Оновлено: 29.12.2022

min-width

Встановлює мінімальну ширину елемента. Якщо вікно браузера за шириною стає меншим за задану мінімальну ширину елемента, то ширина елемента залишається незмінною, а у вікні з'являється горизонтальна смуга прокрутки.

Значення ширини елемента обчислюватиметься залежно від установлених значень властивостей width, max-width и min-width. У табл. 1 показано, чим керується браузер під час спільного використання зазначених стильових властивостей.

Табл. 1. Ширина елементу

Значення властивостейШирина
min-width<width<max-widthwidth
min-width>width>max-widthmin-width
min-width>width<max-widthmin-width
min-width<widthwidth
min-width>widthmin-width
min-width>max-widthmin-width
min-width<max-widthmax-width

Дані з таблиці слід розуміти таким чином. Якщо значення ширини (width) менше значення min-width, то ширина елемента приймається такою, що дорівнює min-width.

Коротка інформація

Значення за замовчуванням 0
Успадковується Ні
Застосовується До всіх елементів, крім рядкових і таблиць
Анімується Так

Синтаксис

min-width: <розмір> | <відсотки>

Значення

Як значення приймаються пікселі (px), відсотки (%) та інші одиниці виміру, прийняті в CSS. Негативні значення не допускаються.

Приклад

Об'єктна модель

Об'єкт.style.minWidth

Браузери

min-width

Переглянути сумісність з Can I use?

min-width