width

Оновлено: 05.12.2022

width

Встановлює ширину вмісту елемента. За замовчуванням ширина залежить від типу елемента: блокові займають усю доступну ширину; ширина рядково-блокових дорівнює ширині їхнього вмісту. Властивість width дає змогу явно задати бажану ширину елемента, незважаючи на його вихідну поведінку.

Якщо для елемента властивість box-sizing задано як border-box, то width визначає ширину блоку.

Коротка інформація

Значення за замовчуваннямauto
УспадковуєтьсяНі

Застосовується

До всіх елементів, за винятком рядкових і рядків таблиць
Анімується

Так


Синтаксис

width: <размер> | <проценты> | auto

Значення

Як значення приймаються будь-які одиниці довжини, прийняті в CSS - наприклад, пікселі (px), дюйми (in), пункти (pt) тощо. У разі використання процентного запису ширина елемента обчислюється залежно від ширини батьківського елемента. Якщо батьківський елемент явно не вказано, то в його якості виступає вікно браузера.

auto Встановлює ширину, виходячи з типу і вмісту елемента.

Приклад

Об'єктна модель

Об'єкт.style.width

Примітка

Браузер Internet Explorer до версії 6 включно некоректно визначає width як min-width. У режимі сумісності (quirk mode) Internet Explorer до версії 8 включно неправильно обчислює ширину елемента, не додаючи до неї значень відступів, полів і меж.

Браузери

width

Переглянути сумісність з Can I use?

width